Villflorastauder

Små gleder vokser seg store

VILLFLORASTAUDER MED NORSK OPPHAV


Etterspørselen etter norske planter øker. Kravet om villflorastauder med norsk opphav kommer oftere inn som ønske og krav i større prosjekt. 

For å kunne møte etterspørselen har staudeprodusenter i Norsk Gartnerforbund startet et prosjekt der vi har fått støtte til utvikling og anleggelse av morplantefelt. Plantemateriale er samlet inn fra store deler av Østlandet i tillegg til de sortene produsentene har i produkjon fra før. 

Dette gir en tryggere tilgang på materiale, og med et samarbeid og kunnskapsdeling er vi godt rustet til å møte markedet.  

PRODUKSJON AV VILLFLORASTAUDER TIL ANLEGG OG TORVTAK


Produksjon

Villflorastauder produseres i pluggbrett fra frø eller plantedeler. Frøene og materiale sankes i naturen eller på morplantefelt. Alt materiale har norsk herkomst. 


Forskjellige vekstvilkår (eng, regnbed, torvtak m.m.) krever forskjellige plantetyper. Jeg hjelper med å finne rett plante til rett plass.

Bestilling av villflorastauder


Villflorastauder til større prosjekt poduseres på bestilling og  må  bestilles i god tid. 

Ta kontakt for pristilbud og utvalg. 

Kunder med mindre prosjekt kan hente planter på forespørsel hvis de er på lager. 

Copyright © All Rights Reserved

Gunn Elisabeth Hagen


Firmaet, hjemmesiden, tekst og bilder driftes og eies av Gunn E. Hagen.